از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

می خوام اروم شم تو نمیزاری

هر دو بی رحمن عشق و بیزاری


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۱/٦/۱۸ ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بازی لی لی

لیله بازی


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩۱/٦/۱٠ ٤:٠٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 
 
این کتابیست برای هدایت پرهیز گاران

†ɢα'§ : عشق فقط خدا
۱۳٩۱/٦/۱٠ ۳:۱٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

تُرْنا بازی، نام یک بازی کهن ایرانی که تا چندی پیش در ایران رواج عمومی داشت و در فرهنگ و ادب فارسی به بازی «میر و وزیر» و «شاه و وزیر» شهرت یافته بود.
در آغاز ترنابازی در شمار بازیهای کودکان و نوجوانان بود. چنان‌کـه گفته شده: هـر دو روزی دیگـری را پیش مـی‌آرد سلیم/ می‌کند دوران چو طفلان بازی میر و وزیر؛ و یا به جنبش والیان طفل حقیرند/ شهان بازی میر و وزیرند (نک‍ : آرزو، نیز، بهار عجم، ذیل بازی میر و وزیر؛ نیز نک‍ : آنندراج، ذیل قاب، و بازی میـر و وزیر). این بـازی رفته‌رفته در میـان گروههای سنی مـردان جوان و میان‌سال و سالخورده نیز رایج ‌شد. با پیدایـی ‌نهاد اجتماعـی قهوه‌خانه در جامعـۀ ایران در دورۀ صفوی (نک‍ : بلوکباشی، قهوه‌خانه‌ها...، 8) و تجمع مردم از گروهها و صنفهای گوناگون در آن، این بازی به‌فضای قهوه‌خانه‌ها راه یافت و از سرگرمیهای قهوه‌خانه‌نشینان، به‌ویژه در شبهای دراز زمستان و شبهای ماه رمضان شد (همان، 11، نیز «ترنابازی»، 114).
ریشه‌شناسی واژۀ تُرنا: تُرنا به لُنگ یا کرباس به هم پیچیده و تاب داده شده‌ای گویند که با آن یکدیگر را می‌زنند. واژۀ تُرنا و صورت دیگر آن طُرنا در متون فارسی و فرهنگهای فارسی کهن نیامده است. نفیسی در معنای دُرنا می‌نویسد: «فوطۀ به هم پیچیده و تافته که بدان کسی را کتک زنند». در میان بازیهای کودکانه در ایران، یک بازی کاملاً متفاوت با ترنابازی که وسیلۀ بازی آن کرباس یا لنگ به هم تابیده (دُرنا یا دُرنه) یا کمربند است، به نام «درنا» یا «درنه» «دورنه بازی» شهرت دارد (نک‍ : بلوکباشی، همان، 118؛ نیز آل احمد، 195).
در فرهنگهای فارسی شرح نوعی بازی به نام «طُرّه‌بازی» آمده است که به احتمال بسیار به همین بازی «درنا بازی» اشاره دارد (بهار عجم، آنندراج، لغت‌نامه...، ذیل طره‌بازی؛ نیز نک‍ : بلوکباشی، همان، 117-118).


†ɢα'§ : یاد قدیما

ℭoη†iηuê
۱۳٩۱/٦/۱٠ ٢:٥٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§