از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

†ɢα'§ : گالری
۱۳٩۳/۱/۱ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هر کس از خدا پروا کند (خدا) برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد

(سوره مبارکه طلاق آیه شریفه2)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هر که نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند به قتل رساند مثل آن باشد که همه ای مردم را کشته و هرکه نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه ای مردم را حیات بخشیده (که یک تن منشاءحیات خلقی تواند شد)

(سوره مائده آیه 23)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هرگاه کسی در ایام مجاعت و سختی از روی اضطرار نه به قصد گناه چیزی از آنچه حرام شده مرتکب شود حق بر او سخت نگیرد که خدا بر خلق بسیار بخشنده و مهربانست

(سوره مبارکه مائده آیه شریفه3)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

از خدا بترسید( نه از خلق ) و باید اهل ایمان (نظر به خلق نداشته و ) تنها بر خدا توکل کند

(سوره مبارکه مائده آیه شریفه11)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر درباره خلق به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیگران درگذرید که خدا همیشه از بدیها در می گذرد با آنکه برانتقام آن تواناست

(سوره نساءایه149)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:٥٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر درباره خلق به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیگران درگذرید که خدا همیشه از بدیها در می گذرد با آنکه برانتقام آن تواناست

(سوره نساءایه149)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:٥۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آیا راضی به زندگی (دو روزه ی ) دنیا عوض حیات ابدی آخرت شدید؟(در صورتیکه) متاع دنیا در پیش عالم آخرت بسیار اندک و ناچیز است

(سوره مبارکه توبه آیه شریفه 38)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:٤۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کن خصوص مادرکه چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته نخست شکر من که خالق و منعمم و آنگاه شکر پدر و مادر که بازگشت خلق به سوی من خواهد بود14

و اگر پدر و مادر تو را بر شرک به خدا که آنرا به حق نمیدانی وادار کنند در این صورت دیگر آنها را اطاعت مکن ولیک در دنیا با آنها به حسن خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه ما رجوع و انابه اش بسیار است پیروی کن که پس از مرگ رجوع شمابه سوی من است و من شما را به پاداش اعمالتان آگاه خواهم ساخت15

(سوره مبارکه لقمان)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:٤۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

از امام حسن بن على علیهما السّلام سؤال شد:

 زهد چیست؟ فرمود: دلدادگى به تقوى و دل برگرفتن از دنیا.

 حلم چیست؟ فرمود: فرو خوردن خشم و خویشتن دارى.

 سداد چیست؟ فرمود: پس زدن بدى با خوبى.

 شرف چیست؟ فرمود: احسان به طایفه و نزدیکان و به عهده گرفتن خسارت و جرم آنان.

نیرومندى چیست؟ فرمود: حمایت از پناهنده و پایمردى در نبردها و پیشگام بودن به هنگام پیشامدهاى ناگوار.

بزرگوارى چیست؟ فرمود:در غرامت عطابخشى و از جرم چشم پوشى.

 مردانگى چیست؟ فرمود:حفظ دین، حفظ عزّت نفس، نرم رفتارى، تداوم نیکى، پرداخت حقوق و اظهار دوستى نسبت به مردم.

 کرم چیست؟ فرمود: بخشش پیش از خواهش و طعام دادن به مردم هنگام قحطى

فرومایگى چیست؟ فرمود:خردبینى و دریغ کردن از اندک.

پستى چیست؟ فرمود: اندک بخشى و بد و بیراه گفتن.

بزرگ منشى چیست؟ فرمود: بذل و بخشش در خوشى و در سختى.

بخل چیست؟ فرمود: آنچه را در دست دارى مایۀ شرف پندارى و آنچه را انفاق کنى تلف شده بدانى.

 برادرى چیست؟ فرمود همراهى در سختى و در خوشى.

 ترس چیست؟ فرمود: گستاخى بر دوست و گریز از دشمن.

توانگرى چیست؟ فرمود: خرسندى به روزى مقسوم که نصیبش شده هر چند کم بوده باشد.

 فقر چیست؟ فرمود: سیرى ناپذیرى نفس نسبت به هر چیزى.

جود چیست؟ فرمود: بخشش دسترنج خود.

کرم چیست؟ فرمود: خویشتن بانى در سختى و خوشى.

دل و جرأت داشتن چیست؟ فرمود: دست و پنجه نرم کردن با حریفان هم وزن خود.

 نیرومندى چیست؟ فرمود: سخت نبرد کردن و ستیزه با پرقدرت‌ترین مردمان.

 خوارى چیست؟ فرمود: هراس از راستى و اظهار حقیقت.

 کج‌فهمى چیست؟ فرمود: مبارزه با فرمانده خود و آن کس که مى‌تواند به تو زیان رساند.

جلال و شکوه چیست؟ فرمود: انجام کار نیک و ترک کار زشت.

دوراندیشى چیست؟ فرمود: صبر طولانى و مدارا با کارگزاران وهوشیارىنسبت به تمام [ترفندهاى]مردم

شرف چیست؟ فرمود: همراهى با برادران و حفاظت از همسایگان.

 محرومیّت چیست؟ فرمود: از دست دادن بهره‌اى که به تو عرضه شده بود.

سبکسرى چیست؟ فرمود: پیروى از فرومایگان و همنشینى با گمراهان احمقانه از دست دادن مال و بى‌اعتنایى نسبت به آبروى خویش .

درماندگى در سخن چیست؟ فرمود: با ریش خود بازى کردن و بسیار سینه صاف کردن هنگام سخن گفتن.

شجاعت چیست؟ فرمود: دست و پنجه نرم کردن با حریفان هم وزن خود و شکیبایى به هنگام شنیدن سخن نیش‌دار.

 به زحمت افتادن چیست؟ فرمود: اظهار نظر در امورى که به تو مربوط نیست.

فرومایگى چیست؟ فرمود: اینکه انسان براى ارضاى نفس خود به خوشگذرانى پردازد و همسرش را [در اثر بى‌توجّهى به وى]تسلیم دیگران سازد.

 

برگرفته از کتاب تحف العقول عن آل رسول(ص) تالیف محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی(رحمه الله)

ترجمه :آقای صادق حسن زاده


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:۳۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به آ نچه به شما رسد مغرور و دلشاد نگردید

(سوره مبارکه حدید ، آیه شریفه 23).


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:۳٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده است و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شما نمیدانید

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 216)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:۳٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و دارائی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان و یتیمان و فقیران و رهگذاران و گدایان بدهد و هم خود را در آزاد کردن بندگان صرف کند و نماز بپا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کار زار و سختیها صبور و شکیبا باشد و بوقت رنج و تعب صبر پیشه کند کسانیکه بدین اوصاف آراسته اند آنها به حقیقت راستگویان و آنها پرهیزکارانند

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه177)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:٢٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند با صابران است

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه153)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:٢٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

پسر من شبیه شما نیست ! شبیه دختراست !

نمیدونم الان منظورش از این حرف فوش بود یا تشویق...؟؟؟!!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ٩:۱٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خیلی وقت بود که با هم حرف نزده بودیم...

از دیالوگای مامان بود که فهمیدم اون پشت خطه...

مامان : خداحافظ .... یهو گوشیا گرفت سمت من بیا ببین چیکارت داره...

اول فکر کردم دلش برام تنگ شده بیش تر که حرف زد دیدم نه احساس خطر کرده و هوس نصیحت...

اما دیگه تاریخ اون نصیحتا منقضی شده بود و حرفایی بود که باید چند سال پیش (حد اقل 10سال پیش) زده می شد و نشد باید توجه می شد و نشد و دیگه الان خودم کوهی بودم از تجربه هایی که شاید ارزش تجربه شدن و یا حتی خاطره شدن هم نداشت ...

مسخره ترین حرفش  این بود که بای تاکید خاصی بر نسبتمون گفت : چون دوست دارم  بهت میگم ... تو دلم گفتم دیر فهمیدی دوسم داری خیلی دیر... خواستم بهش بگم که دیگه دیر شده ... باز با خودم گفتم مفید نیستی حداقل مضر هم نباش ...دیگه تو روش نزدم دیدم خیلی داره احساس شعف میکنه و از اینکه فکر می کنه داره چه لطف بزرگی در حقم می کنه خیلی خوشحاله با ی تشکر متحرمانه خیلی شیک و رسمی خداحافظی کردم...

مواظب تاریخ انقضای حرفامون / دوست داشتنامون باشیم  که اگه منقضی شه تو سطل اشغالم به زور باید جاش داد...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ ۸:٤٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

انتظارش،انتظارم سیرکرد

آنکه میخواهدبیاید دیرکرد

تابه کى درانتظارش دیده بردردوختن؟

آمدن;

رفتن;

ندیدن;

سوختن...

ای که دستت میرسدبرزلف یار;درحضورش نام ماراهم بیار.

 


†ɢα'§ : در انتظار ظهور
۱۳٩٢/۱٢/۱٦ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای علی!

هیچ فقری سختتر از جهل

هیچ مالی سودمندتر از عقل

هیچ تنهایی وحشت انگیز تر از خود بزرگ بینی

هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت

هیچ عقلی چون تدبیر و چاره اندیشی

هیچ حسبی چون خوش اخلاقی

هیچ عبادتی مانند تفکر

نمی باشد

برگرفته از کتاب تحف العقول عن آل رسول(ص) تالیف محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی(رحمه الله)

ترجمه :آقای صادق حسن زاده 


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱٦ ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 

WwW.FarsV.Com


†ɢα'§ : تصویر متحرک
۱۳٩٢/۱٢/۱٦ ۱:٠۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

این ترم بچه ها تو درس ارزیابی کار و زمان حسابی هنر نمایی کردن تا جایی که پس از یک مرحله قشون کشی توسط دانشجو ها مسولین ( مدیر گروه-معاون-رئیس) استاد مربوطه را بر خلاف میلش وادار به زیر نمودار بردن نمرات کردن...

فان قضیه اینجاست :

ظرف از 22 نمره شده بود 6/5 نمره ها که رفت زیر نمودار شد 9/5 بعد شاکی بود استاد ما چرا 9/5 شدیم شما 9/5 رو 10 ندادید...

استاد : 0_o

همون دانشجو پس از ی مکث کوتاه : استاد حالا این ترم اگه 9/5 بشیم 9/5 رو 10 میدید؟؟؟

استاد : 0_o

من : @_@

اون دانشجو : :|

سایر دانشجو ها : ^_^

یکی از دانشجو های خانم از ته کلاس : استاد شما اصلا با ما راه نمیاید...

استاد : چرا من باهاتون راه میام صبر کنید کلاس تموم شه میریم تو محوطه دانشگاه هرجا شما بگید من باهاتون راه میام... چرا راه نمیام؟؟؟!!!

بقیشم دیگه نگم دیگه ی بمب خنده ساده بود...

نیشخند


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/۱٤ ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

طرف تو روابط انسانی و کاری و اجتماعی به هیچ آدمی رحم نمیکنه

بعد میره گیاه خوار میشه که به حیوانات ظلم نکنه!!!!!!!!


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

امام على(علیه السلام)می فرمایند:

اگر دانشمندى گویا نیستى، پس شنونده ای شنوا باش.

(غررالحکم)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مقصود خدا از عقد و ازدواج به اسارت در اوردن دیگری نیست,

برای محبت,حریمی اسمانی قائل شدن است,

نه اجباری برای تحمل...


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مسواک هم شعورش میرسه که باید مال ی نفرباشه……….. ولی بعضیا نه………!!!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()


†ɢα'§ : تصویر متحرک
۱۳٩٢/۱٢/۱۳ ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ترافیکم تو تهران به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شده

مسافر میاد تو ترافیک میمونه خوشش می آد

دیدم که می گم :|


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:٥٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

چایت را تلخ نخور!!
.
.
.
.
.
.
. یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم..


†ɢα'§ : love
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:٤٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

امروز یکی ی حرف قشنگی بهم زد و تو ذهنم شد خاطره...!

گفت : بترسین از آدم ِ راستگو...

که اگه دروغ بگه

حرفش سند ِ!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:٤۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

در جایی خواندم:
پرچم حسین(ع)
به دست عباس(ع) است
و بر سر زینب(س)...!
اینجاست که کشف حجاب
استراتژی دشمن می شود!
چادر یعنی بیرق حسین(ع) ... 


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:٢٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

چه آنکه خدا به مصلحت شما داناست و شما خیر و صلاح خود نمیدانید

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 232)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:٢٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر خدا برخی مردم را در مقابل بعضی دیگر برنمی انگیخت فساد روی زمین را فرا می گرفت ولیکن خدای متعال خداوند فضل و کرم بر همه اهل عالم است

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 251)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:٢۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 به مردان مومن بگو : چشمان خود را [ از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران ] فرو بندند , و شرمگاه خود را حفظ کنند , این برای آنان پاکیزه تر است , قطعا خدا به کارهایی که انجام می دهند , آگاه است .(سوره مبارکه نور آیه شریفه30) ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها شناخته شوند تا از تعریض و جسارت آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا آمرزنده و بسیار مهربان است

(سوره مبارکه احزاب آیه شریفه59)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱۱ ۱:۱۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید پس اگر راست می گویید سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید/پس اگر نکردید و هرگز نمی توانید کرد از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند و برای کافران آماده شده بپرهزید

(سوره مبارکه بقره آیات شریفه23و24)

و اوست که شما را در زمین آفرید و عاقبت به سوی او گردآوری می شوید

(سوره مبارکه مومنون آیه شریفه 79)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خدا هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند . هر کس عمل شایسته ای انجام داده , به سود خود او , و هر کس مرتکب کار زشتی شده , به زیان خود اوست

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 286)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:۱٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

همانا دین پسندیده نزد خدا آیین اسلام است

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 19)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:۱۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

گیرم در آنچه می دانید شما را مجادله روا باشد چرا در آنچه عالم نیستید باز جدال و گفتگو به میان می آورید و خدا همه چیز می داند و شما نمی دانید

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه66)

پروردگارا ! از وسوسه های شیطان ها به تو پناه می آورم

(سوره مبارکه مومنون آیه شریفه97)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:۱٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 85)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکو کاری امر و از بدکاری نهی کنند و ایننان که به حقیقت واسطه ی هدایت خلق هستند در دو عالم در کمال فیروز بختی و رستگاری خواهند بود

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 104)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام, امر به معروف و نهی از منکر
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:۱٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مشورت کن با اصحاب خود در امور،پس چون عزم نمودی پس توکل کن بر خدا

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 150)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

شما مسلمانان نه هرگز در کار دین سستی کنید و نه اندوهناک باشید زیرا شما فاتح و فیروزمندترین مردم ملل دنیا هستید اگر در ایمان ثابت و استوار باشید

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 139)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای اهل ایمان ! از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید ; آنان از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند ; شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند ; تحقیقا دشمنی [ با اسلام و مسلمانان ] از لابلای سخنانشان پدیدار است و آنچه سینه هایشان [ از کینه و نفرت ] پنهان می دارد بزرگ تر است . ما نشانه ها [ ی دشمنی و کینه آنان ] را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم(118)

آگاه باشید ! این شمایید که آنان را دوست دارید , و آنان شما را دوست ندارند . و شما به همه کتاب ها [ ی آسمانی ] ایمان دارید [ ولی آنان ایمان ندارند ] . و چون با شما دیدار کنند , می گویند : ایمان آوردیم . و زمانی که با یکدیگر خلوت نمایند از شدت خشمی که بر شما دارند , سر انگشتان خود را می گزند . بگو: به خشمتان بمیرید . یقینا خدا به آنچه در سینه هاست , داناست .(119)

اگر به شما خیر و خوشی [ و پیروزی و غنیمت ] رسد , آنان را بدحال [ و دلتنگ ] می کند , و اگر بدی و ناخوشی [ و حادثه تلخی ] رسد به سبب آن خوشحال می شوند ; و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید , نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند ; مسلما خدا به آنچه انجام می دهند , احاطه دارد .(120)

سوره مبارکه آل عمران


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و هرگز درباره چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم ,(23)

مگر اینکه [ بگویی : اگر ] خدا بخواهد . و هرگاه [ گفتن ان شاءالله را ]از یاد بردی , پروردگات را یاد کن و بگو : امید است پروردگارم مرا به چیزی که از این به صواب و مصلحت نزدیک تر باشد , راهنمایی کند .(24)

سوره مبارکه کهف


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هیچکس جز به فرمان خدا نخواهد مرد که اجل هر کس در لوح فضای الهی به وقت معین ثبت است و هرکه برای یافتن متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم و هرکه برای ثواب خدا آخرت سعی نماید از نعمت آخرت برخوردارش گردانیم و البته خداوند سپاسگزاران را جزای نیک خواهد داد

(سوره مبارکه مبارکه آل عمران آیه شریفه شریفه 145)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر خدا شما را یاری کند , هیچ کس بر شما چیره و غالب نخواهد شد , و اگر شما را واگذارد , چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد داد ؟ و مومنان باید فقط بر خدا توکل کنند .

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه160)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای رسول رحمت، خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند،پس چون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان در گذر و از خدا برای آنان طلب آمرزش کن و برای دلجوئی آنها در کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان که بر او اعتماد کنند دوست دارد و همه را یاری کند

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 159)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ٤:٠۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و استقامت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید که فیروز و رستگار گردید

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 200)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ۳:٥٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید , گناهان کوچکتان را از شما محو می کنیم , و شما را به جایگاهی ارزشمند و نیکو وارد می کنیم .

(سوره نساءآیه31)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بگو : در آسمان ها و زمین هیچ کس جز خدا غیب نمی داند , و آنان آگاهی ندارند چه زمانی برانگیخته می شوند ؟

(سوره مبارکه نمل آیه شریفه 65)

بگو : من قدرت [ جلب ] سودی و [ دفع ] زیانی را از خود ندارم جز آنچه خدا خواهد , و [ غیب هم نمی دانم ] اگر غیب می دانستم , یقینا برای خود ازهر خیری فراوان و بسیار فراهم می کردم وهیچ گزند وآسیبی به من نمی رسید ; من فقط برای گروهی که ایمان می آورند , بیم دهنده و مژده رسانم .

(سوره مبارکه اعراف آیه شریفه188)

و کلیدهای غیب فقط نزد اوست , و کسی آنها را جز او نمی داند . و به آنچه در خشکی و دریاست , آگاه است , و هیچ برگی نمی افتد مگر آنکه آن را می داند , و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین , و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن [ ثبت ] است .

(سوره مبارکه انعام آیه شریفه59)

بگو : من به شما نمی گویم که خزینه ها و گنجینه های خدا نزد من است , و نیز غیب هم نمی دانم , و نمی گویم که فرشته ام ; فقط از آنچه به من وحی شده پیروی می کنم . بگو : آیا [ اعراض کننده از وحی که ] نابینا [ ست ] و [ پیرو وحی که ] بینا[ ست ]یکسانند ؟ ! پس چرا نمی اندیشید ؟ !

(سوره مبارکه انعام آیه شریفه 50)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٩ ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اى کسانى که ایمان آورده‏اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک‏فرجام‏تر است.

(سوره مبارکه نساء آیه شریفه59)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:٢٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بگو : ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود زیاده روی کردید ! از رحمت خدا نومید نشوید , یقینا خدا همه گناهان را می آمرزد ; زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است

(سوره مبارکه زمر آیه شریفه 53)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:٢٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بگو : زینت های خدا و روزی های پاکیزه ای را که برای بندگانش پدید آورد , چه کسی حرام کرده ؟ ! بگو : این [ زینتها و روزی های پاکیزه ] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند [ البته اگر چه غیر مومنان هم با آنان در بهره وری شریکند , ولی ] در قیامت فقط ویژه مومنان است ; ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می دانند [ و اهل دانش و بصیرت اند ] بیان می کنیم .

(سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 32)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:٢۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

حق را بباطل مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازید و حال انکه با حقانیت آن واقفید

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 42)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:٢٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خدا نسبت به بندگانش بسیار مهربان و نیکوکار است , هر که را بخواهد روزی می بخشد و او نیرومند و توانای شکست ناپذیر است .

(سوره مبارکه شوری آیه شریفه 19)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند , اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند .

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه82)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:۱٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

باید آنچه فرستادیم با ایمان محکم بپذیرید و سخن حق بشنوید شما گفتید خواهیم شنید و در نیت گرفتید که در عمل عصیان خواهیم کرد

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 93)

آری هرکس اعمالی زشت اندوخت و کردار بد به او احاطه نمود چنین کسی هر که باشد اهل دوزخ است و در آن آتش پیوسته معذب خواهد بود

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 81)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:۱٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و زمانی که به انسان نعمت می بخشیم [ از ما ] روی بگرداند و خود را مغرورانه از ما دور کند , و هنگامی که آسیبی به او برسد [ به سبب بی ایمانی و غفلت از قدرت و رحمت ما ] بسیار نومید و مایوس شود .

(سوره مبارکه اسراء ایه شریفه 83)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:۱٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

نه کافران و نه مشرکان , دوست ندارند که هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود , در حالی که خدا هرکه را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد ; و خدا دارای فضل بزرگی است .

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 105)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و کسی که کفر را به جای ایمان اختیار کند , تحقیقا راه راست راگم کرده است .

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه108 )


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۸ ٢:۱٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آیا ندانسته ای که فرمانروایی و حکومت آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست و شما را جز خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست ؟

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 107 )


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ٢:٠٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اما هرکس که عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیزگار شد و به نیکویی که در قران بیان شده تصدیق کرد ما هم البته کار او را در دو عالم سهل آسان گردانیم و اما هر کس بخل ورزید و از جهل غرور خود را از لطف خدا بی نیاز دانست و نیکویی را تکذیب کرد پس بزودی کار اورا در دو عالم دشوار گردانیم

(سوره مبارکه لیل آیات شریفه 5تا10)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ٢:٠۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خدا شما را به خاطر سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند , ولی شما را به خاطر آنچه در دل هایتان مرتکب شده مواخذه می کند ; و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است .

(سوره مبارکه بقره آیه شریفه225)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٥۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

پروردگارا ! بی تردید ما [ صدای ] ندا دهنده ای را شنیدیم [ که مردم را ] به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان آورید . پس ما ایمان آوردیم . پروردگارا ! گناهان ما را بیامرز , و بدی هایمان را از ما محو کن , و ما را در زمره نیکوکاران بمیران .

(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 193)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٥٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای مومنان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید

(سوره مبارکه حجرات آیه شریفه12)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٥۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای مومنان خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ کنید

(سوره مبارکه تحریم آیه شریفه6)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٥۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

طریقه عفو و بخشش پیش گیر و به نیکو کاری امر کن

(سوره مبارکه اعراف آیه شریفه199)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٤٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ا هرگز بر آنچه از دست شما رود دل تنگ نشوید و به آنچه به شما رسد مغرور و دل شاد نگردید

(سوره مبارکه حدید آیه شریفه23)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٤٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آنچه خداوند برای شما باقی گذارده،برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید

(سوره مبارکه هود آیه شریفه86)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٤٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و هرگاه آدمی به رنج و زیانی افتد همان لحظه به هر حالت باشد از نشسته و خفته و ایستاده فورا ما را به دعا میخواند آنگاه که رنج و زیانش بر طرف شود باز به حال غفلت و غرور چنان باز میگردد که گویی هیچ ما را برای دفع ضرر و رنج خود نخوانده است،همان غفران و غفلت است که اعمال زشت تبه کاران را در نظرشان زیبا نموده است

(سوره مبارکه یونس آیه شریفه 12)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:۳۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند

(سوره مبارکه یونس آیه شریفه62)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:۳٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اما انسان،هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید،و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او می دهد،می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است(15)و اما چون وی را می آزماید و روزی اش را بر او تنگ می گرداند،می گوید:پروردگارم مرا خوار کرده است(16)ولی نه،بلکه یتیم را نمی نوازید(17)
(سوره مبارکه فجر)

†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٢٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و اگر آدمی  را به نعمتی پس از محنتی برسانیم مغرور و غافل شود که دیگر روزگار زحمت و رنج سر آمده و سرگرم شادمانی و مفاخرت گردد این خوی بشر بی صبر کم ظرف ضعیف است مگر آنان که دارای ملکه ی صبر و عمل صالحند که هنگام نعمت شکر خدا و گاه مصیبت صبر میکنند بر آنها آمرزش حق و اجر بزرگ و نعمت ابدی است

(سوره مبارکه هود آیه 10و11)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:٢٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هرکس از خدا پروا کند برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد

(سوره مبارکه طلاق آیه شریفه2)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:۱۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم(103)

[آنان] کسانی اند که کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند

(104)سوره مبارکه کهف


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:۱٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر آنان آنچه را بدان پند داده می شوند به کار می بستند قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان موثر تر بود

(سوره مبارکه نساء آیه شریفه 66)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٧ ۱:۱۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای پسرک من،اگر(عمل تو)هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد،خدا آن را می آورد،که خدا بس آگاه و دقیق است

(سوره مبارکه لقمان آیه شریفه16)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:٢٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بگو بار خدایا تویی که فرمانفرمایی هر آن کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی(26)

شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی(27)

سوره مبارکه آل عمران


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:٢٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید : شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد (قران کریم سوره مبارکه مائده آیات 90و91 )


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:٢۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مثل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند , مانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند , در هر خوشه صد دانه باشد ; و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست .(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 261)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:٢۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای جامه بر خود پیچیده !(1)

شب را جز اندکی [ که ویژه استراحت است , برای عبادت ]برخیز ;(2)

نصف [ همه ساعات ] شب [ را به عبادت اختصاص ده ] یا اندکی ازنصف بکاه ,(3)

یا [ مقداری ] بر نصف بیفزا , و قرآن را شمرده و روشن و با تامل و دقت بخوان .(4

سوره مبارکه مزمل


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:۱٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هر کس کار نیک بیاورد , پاداشش ده برابر آن است ,

و آنان که کار بد بیاورند , جز به مانند آن مجازات نیابند و ایشان مورد ستم قرار نمی گیرند .(سوره  مبارکه انعام آیه شریفه 160)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد , تا آن را برایش چندین برابر بیفزاید ؟ و خداست که [ روزی را ] تنگ می گیرد و وسعت می دهد ; و [ همه شما برای دریافت پاداش ] به سوی او بازگردانده می شوید .(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 245)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:۱۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گزارید و کفران نعمت نکنید .(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 152)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:۱۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و [ نیز یاد کنید ] هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنید , قطعا [ نعمت ] خود را بر شما می افزایم , و اگر ناسپاسی کنید , بی تردید عذابم سخت است .(سوره ابراهیم ایه 7)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:٠٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم , آنان که از عبادت من تکبر ورزند , به زودی خوار و رسوا به دوزخ درآیند .(سوره مبارکه غافر آیه شریفه 60)


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/٦ ٢:٠٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

هرگز تسلیم نشو...

سرباز پیاده در شطرنج اگر ادامه دهد وزیر میشود...


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٢/۱٢/٦ ۱:٤٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دخدره زیر بارون راه می رفته به علت شدت بارش و آبگرفتگی نزدیک بوده تو چکمه ش غرق بشه ولی به خاطر وجود کلیپسش از مرگ حتمی نجات پیدا کرده....


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/٦ ۱:۳۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خداییش یادتون میاد؟

آدامس رو بعد از مصرف میزاشتید توو یخچال بعدا دوباره استفاده میکردید...سبز

مورد داشتیم طعمش از اولشم بهتر شده...


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩٢/۱٢/٦ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

انقدر بچه ها رو کلاس میفرستن که اگه از یه بچه سه ساله بپرسی منو چندتا دوست داری ؟ جوابتو با یه انتگرال سه گانه توی سیستم استوانه ای میده !


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/٦ ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

نمی دونم چه حکمتیه که هم بیکارم ، هم وقت نمی کنم یه هیچ کاری برسم


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/٦ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

یکی از سخت ترین کارا اینه که...

به دیگران معنی جمله ی حسش نیست رو بفهمونی...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱٢/٦ ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد.

آنان یا راهی خواهند یافت٬یا راهی خواهند ساخت…


†ɢα'§ : دست نوشت

ℭoη†iηuê
۱۳٩٢/۱٢/٥ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

in a place that nobody knows me! i can be anyone

ترجمه:در جایی که هیچ کس من را نمیشناسد(از گذشته ام خبر ندارد) من میتوانم هر کسی باشم.

دیالوگ برتر انیمیشن (RANGO) از دیدگاه کارشناسان و منتقدان.


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٢/۱٢/٤ ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

به ما چه مربوطه؟حرف خودمونو بزنیم چیست؟


تغییر جهت غیبتهای خانمها وقتی دیگه غیبتشون از اون سوژه تموم شده و میخوان غیبت از کس دیگه رو شروع کنند


خودمون هم استعاره است از اشخاصی که قراره ازشون غیبت بشه


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/٤ ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

لاى پنجره ٢ میلیمتر هم باز باشه مگس پیداش میکنه و میاد تو خونه،
ولى اگه ۶ تا پنجره قدى هم باز باشه نمیتونه بره بیرون هى میره میخوره تو شیشه!

بدبخت کووور :|


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/۳ ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مورد داشتم تو بفرمایید شام گفته
.
.
.
.
.
.
.
.
آبگوشتش خیلی مزه گوشت میداد ....متحیرم !یعنی آبگوشتی هم وجود داره که مزه موز بده (قابل توجه کسانی که موز دوست دارند )
خوب میخای امتیاز ندی چرا خودتو میکنی سوژه...
بعله دیگه ما با اینا تشکیل اجتماع دادیم ............


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/۳ ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

چشمکمیگم یه وقت زشت نباشه ما سبدکالا بهمون تعلق نگرفته؟! چشمک


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/٢ ٩:٥٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اغا ما مثلا مهندسی شیمی خوندیم. یه درس داشتیم به نام فرایندهای گاز. همش نمودارخوانی و فرمول و ... .

اونوقت دو واحدیه. تو این درس یه جلسه هم بازدید داشتیم. حالا استاد کیه مدیرگروهمون .که باهاش کلا 14 واحد داریم. اینم سختگیر و نامرد. میگفت ما موش ازمایشگاهی هستیم براش.
اقا سرتون رو درد نیارم. رفتیم بازدید .جلسه بعد از بازدید اومد گفت بازدید چطور بود .همه میگفتن بد بود و این چیزا و اینم زیربار نمیرفت. منم از موقعیت استفاده کردم گفته استاد فوق العاده بود. استاد بال دراورد گفت ببیندید تعریف میکنه . کلاس در سکوت رفت دیدم بچه ها چپ چپ نگا میکنن. استاد گف خب عزیزم چیش خوب بود.
گفتم استاد اینکه فهمیدم 90 درصد این چیزایی که شما تو مغز ما میکنی الکیه و بدرد نمیخوره و شما مشکل داری با ما . استاد گفت حق باشماس یه دفعه فهمید چی گفتم و خودش چی گفته . یه دفعه کلاس منفجر شد . استاد له له له شد . هیچی دیگه بیرونم کرد گفت برو حذف کن.
البته نه تنها حذف نکردم بلکه 13 اوردم . حالا منم و 12 واحد دیگه با مدیرگروه. واسم دعا کنید


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/٢ ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آقا مهدی فرمانده گروهان مان درست و حسابی ما را روحیه داد و به عملیاتی که می رفتیم تو جیه مان کرد.

همان شب زدیم به قلب دشمن و تخته گاز جلو رفتیم. صبح کله سحر بود و من نزدیک سنگر آقا مهدی بودم که ناغافل خمپاره ای سوت کشان و بدون اجازه آمد و زرتی خورد رو خاکریز.زمین و زمان بهم ریخت و موج انفجار مرا بلند کرد و مثل هندوانه کوبید زمین.

نعره زدم: یا مهدی! یک هو دیدم صدای خفه ای از زیر میگوید: «خونه خراب، بلند شو، تو که مهدی را کشتی!»
از جا جستم. خاک ها را زدم کنار. آقا مهدی زیر آوار داشت می خندید.


†ɢα'§ : داستانک
۱۳٩٢/۱٢/٢ ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

عاقا خدا نسبب گرگ بیابون نکنه...
این ترم با چندتا بچه سوسول هم اتاقی شدیم!
قانون گذاشتن ساعت 12 شب بخوابیم! خدایی با کیا شدیم هم اتاقی؟ و به جمعیت اضافه شدن شدیم 75 ملیون...!!
بابا بخدا صبحا صبونه میخورن.. .بجان خودم...
شبا هم مسواک میزنن!
دیگه فقط مونده درس بخونن!!


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/۱ ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

طـــریــقــه جــزوه نـوشــتــنِ پــســرا:

1-داداش خودکار داری؟
2-خانم فلانی ی برگه لطف می کنید؟
3-... نوشتنِ جزوه...
4-و در آخرِ کلاس برگه داخلِ سطلِ آشغال!!!!!!!!!
(حــالــا بــعــدا از خــانــم فــلــانــی جــزوه کــامــل و مــی گــیــرم!)
0_o


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٢/۱ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

پیامبر اکرم(ص):

از لجاجت بپرهیزید که آغاز آن نادانی و فرجامش پشیمانی است.


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٢/۱ ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§