از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است؛

آرام فاتحه ای بخوان …

شاید خدا گذشته ام را بیامرزد!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٥/٢٤ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§