از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

در این تلاطم  درد  و  سکوت  و  عشق

پاییزمی آید...

خوش می شوددلم به تماشای رنگ زرد...

 

 


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۳۱ ٢:۳٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

با بچه ها نشسته بودیم گپ میزدیم

ی سری new friends بودن من شناخت چندانی ازشون نداشتم

بعد یکی پرسید امروز دوشنبه بود دیگه اون یکی گفت نه یکشنبه

یکی دیگه گفت چشم بهم زدیم شد 30 شهریور چه زود گذشت

منم با ی ذوقی گفتم اخجون دو روز دیگه پائیزه ...

هنوز لبخندم تموم نشده بود اون یکی دیگه گفت بیزارم ازشناراحت

من از رو نرفتم با لبخند ازش پرسیدم اخه چرا ؟؟؟

با ی حس تنفری نمیدونم از من بود یا از پائیز اخماشا کرد تو هم و با ی لحن تلخی گفت : چند تا اول مهر تو زندگیت روپوش نو نداشتی؟ چند اول مهر تو زندگیت کفش نداشتی مجبور شدی با دمپایی بری مدرسه ؟ چندتا اول مهر تولدت بود جای اینکه مامانت پیشت باشه برات جشن بگیره و شادی کنی رفنته بود جمع اوری محصول و تو توخونه تنها بودی تو فکر اینکه شب شده و چرا هنوز نیومده ؟ و...

من در جواب همه سوالایی که جوابش نه بود شرمنده و خجالت زده فقط سکوت کردم وخیلی ناراحت شدم دیگه نمیشنیدم چی میگه فقط به این فکر میکردم و نگران این بودم وقتی اخرین جملش تموم شد بهش چی بگم اروم شه وچجوری ازش عذر خواهی کنم...

جمله اخرش این بود که فقط بلدن این سهمیه کوفتیا هی بکوبن تو سرمون...

تنها شانسی که اوردم این بود که همدیگه را نمیشناختیم و اون از زندگی فانتزی من خبر نداشت که مثل بقیه دوستام بر گرده بگه تو تو بغل مامان بابات بزرگ شدی نمی فهمی ما چی میگیم ...

خلاصه خدا کمک کرد یجوری جمش کردم

یاد گرفتم از افراد ناشناس هیچ وقت چرایی نظر مخالفشونا نپرسم...

ناراحتولی کلا حالم گرفته شد ناراحت


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۳٠ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

 سکوت گورستان رامیشنوى؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...
میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ
ﻋﻤﯿﻖ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
بودن را
ﺑﭽﺶ
ﺑﺒﯿﻦ
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ
ﻭﺑﺎﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن
انسانها آفریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند؛ دلیل آشفتگی های دنیا این است که به اشیاء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گیرند.

†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩۳/٦/۳٠ ۸:۳۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

طفل بی حوصله ام خسته ز تعططیلی ها

مهر من ! زود بیا وقت دبستان من است

 


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩۳/٦/۳٠ ۸:۳۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

باز پاییز است ، اندکی از مهر پیداست

حتی در این دوران بی مهری

باز هم پاییز زیباست

 


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩۳/٦/٢۸ ٧:٤٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دلتنگ پائیزم ...

شاعر چه خوب گفت :

هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی

که بداند غم دلتنگی و تنهایی ما...

 

 


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/٢٧ ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

تصورکنیدبانکى داریدکه درآن هرروزصبح 86400تومان به حساب

شماواریزمیشودوتاآخرشب فرصت داریدتاهمه ى پول هاراخرج کنیدچون

آخروقت،حساب،خودبه خودخالى میشود..

دراین صورت شماچه خواهیدکرد؟

البته که سعى میکنیدتاآخرین ریال راخرج کنید!

هرکدام ازماچنین بانکى راداریم: بانک زمان

هرروزصبح،دربانک زمان شما86400ثانیه اعتبارریخته میشودوآخرشب این اعتباربه پایان میرسد..

هیچ برگشتى نیست وهیچ مقدارازاین زمان به فردااضافه نمیشود...

ارزش یک سال رادانش آموزى که مردودشده میداند!

ارزش یک ماه رامادرى که فرزندى نارس به دنیاآورده میداند!

ارزش یک هفته راسردبیریک هفته نامه میداند!

ارزش یک ساعت راعاشقى که انتظارمعشوقش رامیکشدمیداند!

ارزش یک دقیقه راششخصى که ازقطارجامانده،وارزش یک ثانیه راانکه ازتصادفى مرگبارجان به دربرده میداند!
پس....
هرلحظه گنج بزرگى است وگنجتان رامفت ازدست ندهید..
بازبه خاطربیاوریدکه زمان به خاطرهیچکس منتظرنمى ماند..
دیروزبه تاریخ پیوست!
فردامعماست!
وامروزهدیه است!


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩۳/٦/٢٧ ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دل بــســـپــار...

به آتشی که نمى سوزاند
" ابراهیم " را

و دریایى که غرق نمی کند
" موسى " را

نهنگی که نمیخورد
"یونس"را

کودکی که مادرش او را
به دست موجهاى " نیل " می سپارد
تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!
که اگر همه ی عالم
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ،
" نمی توانند "
پس
به " تدبیرش " اعتماد کن
به " حکمتش " دل بسپار
به او " توکل " کن
و به سمت او ”قدمی بردار"...


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩۳/٦/٢٧ ٩:٥۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دوباره پاییز ، اما نه فصل خزان زرد 

دوباره پاییز ، اما نه فصل اندوه و درد

دوباره پاییز ، فصل زیبای سادگی 

دوباره پاییز ، موسم شدید دلدادگی

 

Displaying photo 5.JPG


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩۳/٦/٢٦ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

یکی از استاداما نقد کردم بعد ی مدت برام ی ایمیل زد :

وقتی می میرید... نمی فهمید که مرده اید ! تحملش فقط برای دیگران سخت است

بی شعور بودن هم مشابه همین وضعیت است (فیلیپ گلوک )

و...

الان این میخواست واقعا برام ی جمله قشنگ از سخن بزرگان بگه یا غیر مستقیم بهم بگه بی شعور؟!؟!؟

عینکسوالنیشخندچشمکنیشخندسوالعینک


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/٢٦ ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

با اهمیت ندادن به مردم به جاى قانع کردنشان ،

در وقت و انرژى صرفه جویى کنید :)


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱:۱٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

یکی در دست،یکی در دهن و دیگری زیر نظر:)))))))
همیشه اونیو که زیر نظر داری یکی دیگه میزنه:((


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱:٠٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

الان نیــم ساعت میشه
میخــوام بـرم دستشویـی
ولــی بابام تو هـال کمیــن کــرده ..
ک ی نفـر رد بشه بگیــرتش
و تحلیـلشو در مـورد ســوریه بگه


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱:٠۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

تو پاساژ ها
بعضی شوهر ها دست خانومشونو میگیرن ...
.
.
.
.
چون اگه دستشو رها کنن میرن خرید میکنن.
رمانتیک به نظر میرسه ولی در حقیقت اقتصادیه


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دختــره هیکلِش مثله بشکه220لیتریه
اونوقت تو پروفایلش نوشته:
"آنقدر ظریفم که با یک نگاه ســـرد ،می‌شکنم...!!!
"یکی نیست بهش بگه:عزیزم شما
با تبـــرِ نادرشاه افشار هم نمی‌شکنی!
برو با خیال راحت به زندگیت برس :)))) والااا


†ɢα'§ :
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

به دوست دخترم زنگ زدم میگم عصر لباس خوشکلتو بپوش ،با یه ماشین دو در میام دنبالت
بعد که اومده پایین ماشینو دیده، فُحش داد رفت تو.
الانم گوشیشو جواب نمیده

بچه ها ناموساً وانت چند تا در داره ؟؟؟


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دوستان حساب کردن دیدن تو سال 1398 تعطیلات عید فطر میفته سه شنبه و چهارشنبه؛
پنج شنبه و جمعه هم که اصولا تعطیله، میشه چهار روز؛
وفات امام و 15 خرداد هم شنبه و یکشنبه همون هفتس؛
که دو شنبه هم حتما میشه بین التعطیلین؛
پنج شنبه و جمعه قبل وفات امام هم که تعطیله؛با این احتساب 9 روز تعطیلی داریم؛
خواستم از حالا بگم برنامه ریزی کنید D:


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آب نیترات دار - نان جوش شیرین دار - برنج آرسنیک دار - سبزیجات با فاضلاب - میوه ها با کود شیمیایی و سموم دز بالا - لبنیات با وایتکس و روغن پالم - گوشت تاریخ مصرف گذشته - مرغ هورمونی -آلودگی هوا - پارازیت - پراید و پرواز به سوی ابدیت....

خداییش تصادفی زنده ایم!


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

دفاتر فروش بلیط هواپیمایی سراسر کشور اعلام کردند:
از این پس جهت خرید بلیط هواپیما علاوه بر کارت ملی و شناسنامه ،
ارائه وصیت نامه هم ضروریست ...


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎ ﺷﯿﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﯿﺶ ﺗﺎ !
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ! ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ !
ﭼﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺳﯿﺐ ﺩﻭﻡ ، ﺷﯿﮑﻤﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﻪ ! ﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ !
ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎ ﺷﯿﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﻡ : ﺩﻩ ﺗﺎ !
ﺩﺧﺘﺮ : ﺍَﻩ ﻣﺴﺨﺮﻩ !
ﺍﮔﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺷﯿﺶ ﺗﺎ ، ﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯿﺸﺪ |:


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ای بابا،،این شاعرای ماهم تعادل نداشتنا...
میگه:برخیز و مخور غم جهان گذران،
تا پا میشم میگه:
بنشین و دمی را به شادمانی گذران..
.
.
.
.
.
.
حالا فعلا نیم خیز موندم تا تکلیفم تو بیت بعدی معلوم بشه،،والااا


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

راحت ترین شغل در دنیا رو دبیر کل سازمان ملل داره
کارش فقط ابراز نگرانیه.
والا مگه غیر اینه؟


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

نوعی پیتزای محلی که خاصیت خاویار دارد و هفته ای ۲بار در سبد خانواده های مازندرانی قرار می گیرد و فرزندان با جمله ” پاره بییمه جان مار” از مادر خود تشکر می کنند .

گوجه خرش : خورشت گوجه
پاره بییمه جان مار : یعنی ترکیدم مامان جون


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

روزی ایوب و لقمان خواستند دقایقی با اینترنت ایران مشغول باشند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.بعد از ده دقیقه ایوب صبرش را از دست داد لقمان هم ادبش را :|


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

عاقا بنده ازهمین تریبون اعلام میکنم این چالش سطل آب یخ که شما همدیگرودعوت میکنین وکلی هم کلاس داره
.
.
.
.
.
ماقدیم بهش میگفتیم شوخی خرکی هیچ هم کلاس نداشت


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

گورستان ، کمپ ترک اعتیاد زندگیست !


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/٢٢ ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

از حشرات متنفرم...

از دیدنشون چندشم میشه...

فکر اینکه بعد از مرگم :

جسدم قراره بره زیر ی من خاک...

ممکنه زیر خاک حشره باشه که حتما هست...

پوسیده  شدن کفن و تجزیه جنازم توسط حشرات...

روانما پریشون میکنه .

از این پریشون احوالیه هم که بگذریم

ی حس نگرانی باهام هست...

نگران اینکه اون ور چی میشه ؟

بهشتیم یا جهنمی ؟

نکنه توهم کاذب زده باشم که ادم خوبی بودم اما نبودم؟

یعنی میشه یکی ادم بدی باشه و خودش از بد بودن خودش خبر نداشته باشه؟

ساعت خواب من گذشته است عایا؟؟؟


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/٢۱ ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

گفت : قدر پدر مادرتا باید بدونیا رفتی تهران باید 10 برابر جبران کنی

گفتم : من هر کاری کنم که جبران زحماتشون نمیشه ولی خب همه سعی و تلاشما می کنم...

گفت : احسنت / انشالله که عاقبت بخیر بشی...

گفتم : ممنونم

داشت میرفت تا دم در بدرقشون کردم دست کرد تو داشبرد ماشینش و بهم ی قران هدیه داد معلوم بود قبلا خودش چند باری از روش خونده بود ولی خب از دوست هرچه رسد نیکوست...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/٢۱ ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

خیلی از مــعتادها تابلو هستند امــا ارزش هنری نــدارند.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱٦ ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آدم هرچقدرم جدی و خشک باشه وقتی یه بچه با تفنگ اسباب بازیش بهش شلیک میکنه باید بمیره!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱٦ ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

عجب دوره زمونه ای شده مردم دنیای حقیقیشونا ول کردن چسبیدن به دنیای مجازی

قهرقهرقهر


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱۱ ٤:۱٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

بازار که کساد می شود کالا ها هم به هم تورم مبارک میگویند!!!


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۳:٥٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

قدر یک عصرانه با من کنج این اتش بشین

مرد تنها میتواند خوب چایی دم کند!

هیچکس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست

خانه من با بیابان ها چه فرقی میکند؟


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱:۳٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مکالمه هام با دوستام از ی مبحث علمی شروع میشه به گپ و گفت ادامه پیدا میکنه و به چرند و پرند ختم میشه....!!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱:٢۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

کسانی هستند که علاقه به درس خوندن و چیزی شدن دارند ولی انقدر خودشونا درگیر مشغولیات کاذب میکنند که واسه هدف اصلیشون وقت ندارند.


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱:۱٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱:۱۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مصرف بیش از حد احترام باعث اختلالات روانی طرف مقابل و اختلالات عصبی شما میگردد

لطفا در میزان مصرف دقت کنید!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱:٠٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی‌ها صلوات فرستادند.


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

" آبجیم زنگ زده که بچه اسهال داره بلند شو بیا خونمون شاید ببینتت خوب شه!
قابل توجه بابام که میگه بی خاصیتم... توجه داشته باش بچت خواص دارویی ضد اسهال داره!!!!!!!"


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

کاریکَلِماتور نامی است که پرویز شاپور در سال ۱۳۴۷ بر نوشته‌های خود که در مجله‌ی خوشه به سردبیری احمد شاملو چاپ می‌شد گذاشت. این واژه حاصل پیوند «کاریکاتور» و حرف «ک» مخفف «کلمه» است. به دید شاملو، نوشته‌های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده‌است.[۱]

-کاریکلماتور نثر است . -بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند (تصویری) -طنز دارد. -کاریکلماتور از نظر معنایی ، صراحت دارد . -کاریکلماتور از چند معنایی واژه ها سود می برد. -کاریکلماتور، معمولا از بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست . -سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد . اما می شود نمونه هایی در نثر و نظم پیدا کرد . -ایجاز از ویژگی های کاریکماتور است . -در کاریکلماتور نوعی نازک اندیشی مانند سبک هندی دیده می شود. -غافل گیری دارد که با غافل گیری شعری متفاوت است . -نوع لذت در کاریکلماتور با شعر متفاوت است .


†ɢα'§ : کاریکَلِماتور
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

"زن ویروسی است که جیب های مرد را search، پول هایش را delete، دوستانش را cut، فامیل هایش را edit و دهانش را service می کنند...
مرد ها قبل از ازدواج باید به فکر آنتی ویروس باشند!!!
(انجمن سایبری مردان)"


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

این روزا نمیدونم چرا همه فلسفه میبافند و سعی بر این دارند معنی حقیقت و واقعیت رو از هم تفکیک کنند؟؟؟


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

مورد داشتیم دختره در اتاقش رو میبسته صدای آهنگو زیاد میکرده

تا بوی سیگارش بیرون نره


†ɢα'§ : fun
۱۳٩۳/٦/۱۱ ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§