از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

با این ادم ها که حرف حساب سرشون نمیشه چه باید کرد ؟


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/٢۸ ٥:٢۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

فقط اون میتونست واژه بینظیر را با لهجه امریکن به اون جذابى تلفظ کنه!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/٢۸ ٥:۱۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

آرزو و رویا مال بچه پولدار هاست .

مسیر زندگى ما ها را ضرورت ها معیین میکنند.


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:۳٤ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ژیوان بیشتر بهش میاد اسم یه مدل گوشی باشه تا اسم یه دختر !


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:۳٢ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

افسرده ها بیمار نیستن ، اونا فقط بیشتر از بقیه فهمیدن دنیا را...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:٢٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

سعى کنید تو شکار ، شیر باشید نه لاشخور!!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:٢۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

تازگیا تویه فرم هایه استخدام گزینه مهربونى هم اضافه شده ...!

بیچاره نا مهربونا ...😜


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:٢٤ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

غرق یک خاطره باشى و به آخر برسی...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:٢۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

جوآن بیشتر بهش میاد تلفظ غلط go on باشه ، تا اسم پسر !


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:٢٠ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

شده آیا که ، نفهمى که چه مرگت شده است ؟

من دقیقا به همین حال دچارم امروز...


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:۱٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ته دلخوشیش این بود که ى روز میمیره...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:۱٤ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

همیشه اون چیزایی که ما از دور میخوایمشون ، سهم بقیه ى بی لیاقتیه که گند میزنن توش.ّ

این داستان استثنا هم نداره!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۸ ۸:۱۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

همه اون زندگى فانتزیم رفت به باد فنا...

جاى خنده این روزا غمه که رو شونه هام سنگینی میکنه...

غصه تو دلم خونه کرده و تو تنهاییم اشکه که رو گونه هام رود خونه میشه ...

دیگه نه کسى رو دارم که دوسش داشته باشم ، نه کسى رو دارم که دوسم داشته باشه ...

شدم مصداق بارز شعر گلپونه ها ، اونجاش که میگه : من مانده ام تنهایه تنها...

فقط شانس اوردم تنهایی پا ندراه ! و الا اونم میذاشت و میرفت...

حالا که تنها شدم میخوام ادایه ، ادم هایه الکی خوش رو دربیارم ، مثلا غرق خوشى ، اوج قرارم الکی...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/۱۱/۱ ٦:۳٥ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§