از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

الان هیچ کارى از دستم بر نمیاد ، فقط باید صبر کنم ببینم چی پیش میاد


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٥/۳٠ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

اینکه توقع داشته باشی همه باهات خوب باشن ، چون تو باهاشون خوب بودی....

مثل اینکه توقع داشته باشی گرگ تو رو نخوره ، چون تو اونو نمیخوری....


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٥/۳٠ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§