از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

ی وقت زشت نباشه من با ٢۵ سال سن هنوز میرم پارک تاب بازی ؟!؟!؟


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٤/٦/٢٩ ٩:۱۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§