از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

...دیروز از هر چه بود گذشتیم،امروز از هر چه بودیم

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز ...!!

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود...


†ɢα'§ : به یاد شهدا
۱۳٩٠/۱٠/۱۳ ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§