از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

لبخندقدیما:  جنازه از ویدئو راحت تر جا به جا می شد!لبخند


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩٠/۱٠/۱۸ ۸:۳۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§