از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

چشمک قدیما تلویزیون که کنترل نداشت، یکی مجبور بود پایین تلویزیون بخوابه با پاش کانال ها رو عوض کنهچشمک


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩٠/۱٠/٢٤ ۸:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§