از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

قلبقلبقلبمراد برقی عاشق محبوبه بود، وقتی سریال مراد برقی شروع میشد پرنده تو خیابونها پر نمی‌زد.

قلبقلبقلب       -------------------------------------------------

البته این یکی انگار بر می گرده به دوره شاه عباس چشمکنیشخندچون خودمم یادم نیست !!!تعجب

مامان و بابا تقلب رسوندنشیطان


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩٠/۱٠/٢٦ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§