از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

بحر طویل نوعی شعر یا نثر موزون در ادبیات فارسی است.


قالب بحر طویل

بیشتر برای بیان سخنان طنز یا هزل کاربرد دارد. اما برخی شعرهای جدی تر

مانند مرثیه ها و مُناظره ها نیز با قالب بحرطویل نوشته شده اند .

بحرطویل قالبی شعری است که در آن برخلاف سایر قالب های شعر سنتی

فارسی، مصراع های مساوی و بیت وجود ندارد. در عوض، بحر طویل از یک

یا چند قسمت با نام بند تشکیل می شود.

سرودن بحر طویل از دوره صفویه به بعد مرسوم شده است


†ɢα'§ : بحر طویل
۱۳٩٠/۸/۱٦ ٢:٢٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§