از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دلقکدلقکدلقک

سر جلسه امتحان باید بین خودمون و نقر بقلی کیف می زاشتیم تا از رو هم تقلب نکنیم

دلقکدلقکدلقک


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩٠/۱۱/٢۳ ٥:٠٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§