از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

من و تو نقیض دل به دل راه داره ایم

من و تو دشمن راه چاره ایم


من و تو نهایت ی شعر عاشقانه ایم

من و تو اخر یک ترانه ایم

من و تو عاشق بی نشانه ایم

من و تو تو ارزوی خانه ایم(1)

من و تو تو فکر یک رفتن بی بهانه ایم...

من و تو که قلبامون پر از احساسه

من و تو که دلامون به داشتن همدیگه می نازه

من و تو که شادیمون خوندن ی اوازه

من و تو که غصمون در حد سوز سازه...

پس چرا شب که می شه تو حسرت چشمک زدن ی ستاره ایم...!!!؟؟؟(2)

__________________________________________________________

توضیحات:

این شعر برای بهترین دوستم سروده شده

(1)خانه : واژه ایست که من و دوستم ی زمانی در گیرش بودیم و راجب ان بسیار شعر سرودیم.

(2)ی شب دلمان حسابی برایش تنگید  بود!  اما حرفی برای گفتن نبود!

در خلوت حیاط خانه ماه و ستاره تماشا می کردیم...

ستاره را بهانه کردم!!!

sms زدم : تو اسمون ی ستاره ی پنج پر  داره چشمک می زنهتعجب تو هم می بینیشسوال

جواب داد:گاهی حرفی برای گفتن نیست چشمک

 انگاه من تورا می شنوم که واژه هایت در ستاره ای پنج پر نور می گیرد.

---------------------------------------------------------------------------

شرمنده این توضیحات ما خودش ی داستان کوتاه شدنیشخند


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٠/۸/۱٧ ۱:٥٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§