از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

روزی لقمان به بسرش گفت: امروز به تو 3 بند می دهم که کامروا شوی

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذا ها را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر جهان بخوابی

سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی

بسر لقمان گفت: ای بدر ما که یک خانواده ی فقیر هستیم1 چطور من می توانم این کار ها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:

اگر کمی دیر تر و کم تر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد

اگر کمی بیش تر کار کنی و دیر تر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است

واگر با مردم دوستی کنی در قلب ان ها جا می گیری و ان وقت بهترین خخانه های جهان مال توست


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩۱/٢/٥ ٥:٤۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§