از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

خنثیتحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت استخنثی


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۱/٥/۸ ٩:٤٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§