از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن

بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد . . .†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۱/٥/۱٢ ۱:٠٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§