از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

Zoom in (real dimensions: 555 x 558)تصویر

Zoom in (real dimensions: 555 x 542)تصویر


Zoom in (real dimensions: 555 x 534)تصویر


Zoom in (real dimensions: 555 x 534)تصویر


Zoom in (real dimensions: 555 x 576)تصویر


Zoom in (real dimensions: 555 x 555)تصویر

Zoom in (real dimensions: 555 x 577)تصویر


Zoom in (real dimensions: 555 x 503)تصویر

Zoom in (real dimensions: 555 x 607)تصویر

†ɢα'§ : گالری
۱۳٩۱/٥/۱٥ ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§