از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

هر کس را راهیست به سوی حق که بدان راه یابد و به ان قبله روی اورد

پس بشتابید به خیرات و عبادات که هر کجا باشید همه ی شما را خداوند خواهد اوردو او بر همه چیز تواناست

پس بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا پس شکر نعمت من بجای اورید و کفران نعمت نکنید و به ذکر خدا و نماز توسل جویید که خدا یاور صابران است.

 †ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۱/٥/۱٥ ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§