از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

ترک کردن آدم ها هم

 

آدابی دارد !

اگر آداب ماندن نمیدانید

لااقل

درست ترکشان کنید

تا تَرَک برندارند...


هر آمدنی را یا ماندن است یا رفتن.

هر کدام این ها، آداب دارند.

آدابشان را که بجای نیاوری، زخم های عمیق بر جای می گذارند.

از آداب ماندن این است، که حرف رفتن را نزنی، چون ماندنت دردناک می شود.

و از آداب رفتن این است، که حرف از ماندن بزنی، تا رفتنت دردناک نشود.

هنگامی که به هر دلیلی مسیر ها جدا می شوند، باید بایستی و بگویی بابت آن لحظه های خوشی که برای هم ساختیم خدا را شکر می کنیم.

باید بایستیم و برای هم آرزوی موفقیت بکنیم. و به هم بگوییم به امید دیدار. همین یعنی ماندن.

به امید دیدار، یعنی همیشه یادمان در قلب هم به نیکی خواهد ماند. و این، رفتن را با یک لبخند همراه می کند.

و او رفت…

اما آدابش را

به جای

نیاورد….


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٠/۸/٢٢ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§