از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

اونا تنها دوستای صمیمی دانشگاهمبودند

این ترم هر کدومشون تئی ی دانشگاه دیگه مهمهن شدند

رفتندناراحت

و ندانستند من در خواندن درس چقدر تنها شدم...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۱/٧/۸ ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§