از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

قدیما با سیم مفتولی حلقه درست می کردیم

فرو می بردیم تو محلول اب و ریکا

بعد تو حلقه فوت می کردیم

محصول می شد ی عالمه حبابی رنگی...


†ɢα'§ : یاد قدیما
۱۳٩۱/۱۱/٢۳ ۳:۳٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§