از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

صبورانه در انتظار زمان بمان؛


هر چیز در زمان خودش رخ می دهد؛


باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند؛


درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند ...!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩۱/۱٢/۳ ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§