از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

هر زن رازیست!
ازدواج کشف راز نیست!
معماری این راز است!
اصلا سر همین است که شیخ صنعان عاشق دختر ترسا می شود . وگرنه کار عشق که دخلی به دین ندارد!!! سهل و ساده می رفت و عاشق یک دختر متدین متشرع می شد مثلا صبیه ی استادش شیخ کنعان با مهریه ی چهارده سکه ی بهار ازادی و یک حواله ی حج عمره... چه فرقی می کرد ؟
اما شیخ صنعان نرفت سراغ صبیه ی شیخ کنعان .
او با عشقش به دختر ترسا راز را پیچیده تر می کند و این یعنی معماری پیچیده تر...
اینجوری یک راز تبدیل به دو راز می شود هم زن و هم ترسا ! این یعنی یک معماری دوبعدی که قطعا زیبا تر است از معماری یک بعدی ...
اگر نمی دانستید بدانید که شیرین هم اهل ارمن بوده است یعنی فرهاد عاشق دو راز شده بود . عاشق که نه گرفتار.
صدایی می گوید : این ها همه حرف است . رازی در کار نیست بروید توی اینترنت همه راز ها را داونلود کنید!
کسی عاشق کسی نمی شود
عشق یک جور هوس است برای عقده ای ها
بعضی ها گرفتار همدیگر می شوند...!!!
و من به این فکر می کنم که ازدواج صعب تر است یا اشتغال؟
ازدواج کنشی است متقابل میان دو انسان اما اشتغال بسیار صعب تر است کنشی است متقابل میان یک شغل که سخت است و صلب و دست بالا یک انسان که یافت می نشود جسته ایم ما...


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۱/۱٥ ۸:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§