از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

مثل تموم اتفاق های خوب و بد زندگی؛

مثل همه ی دوست داشتن هایی که در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچکس نفهمیدشان...

این نیز بگزرد؛مثل زندگی...

 

 


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/٢/۱۱ ٤:٤۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§