از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دلقکخندهخندهخندهدلقک

ی روز غضنفر سوار هوا پیما میشه یهو هواپیما سقوظ می کنه

(البته این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمی کنه!...)

دلقکقهقههقهقههقهقههدلقک

 


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/٢/۱٦ ٥:۱۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§