از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

بسا چیزی را ناخوش داشته باشید که به سود شماست وبسا چیزی را دوست داشته باشید که به زیان شماست. و خدا می داند و شما نمیدانید.


†ɢα'§ : عشق فقط خدا
۱۳٩٢/٢/۱۸ ٧:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§