از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند

کرها و لال هایی هستند که نمی اندیشند.


†ɢα'§ : عشق فقط خدا
۱۳٩٢/٢/۱۸ ٧:۳۱ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§