از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

هوراهوراچشمهوراهورا

روی هر یک از دو انگشت سبابه خود یک انگشتانه فلزی بگذارید.

سپس دو انگشت را در یک امتداد و روبروی هم قرار داده، آنها را از فاصله 30 سانتی متری به چشمان خود نزدیک کنید.

در فاصله ای معین، یک جسم فلزی بین دو انگشت خود در هوا مشاهده خواهید کرد که شبیه به یک توپ فلزی است.

مژههیپنوتیزممژههیپنوتیزممژههیپنوتیزم

 


†ɢα'§ : بازی به سبک شازده
۱۳٩٢/٢/٢٠ ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§