از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

در نهان به انانی دل می بندیم که دوستمان ندارند

و در اشکارا از انانی که دوستمان دارند غافلیم

شاید این است دلیل تنهایی ما...


†ɢα'§ : از هر دری سخنی
۱۳٩٢/٢/٢٢ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§