از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

اولین قهرمان یک پسر

اولین عشق یک دختر


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/٢/٢٥ ۱:۱٤ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§