از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

داشتم با خودم فکر می کردم ادم اگه بدونه و بمیره بهتره یا ندونه و بمیره؟

به خودم گفتم کسی که قرار باشه بره جهنم چه فرقی می کنه عاقل باشه یا جاهل؟

انگار داشتم بلند بلند فکر می کردم ! اخه یهو یکی پرید وسط  فکرم گفت :

مرگ ندونستنشه که مرگه اگه همه میدونستن کی میمیرن که دیگه اسمش مرگ نمیشد میشد ی اتفاق از پیش تعیین شده...

ولی منظور من از دونستن و ندونستن زمان مرگ نبود...

با خودم گفتم این چی میگه این وسط...

اصلا از کجا پیداش شد پا برهنه دویید وسط افکار ما...

اینجا بود که دیگه رشته ی افکارم پاره شد ...

منم تلاشی برای چسبوندنش نکردم

همیشه هم خوب نیست ادم به نتیجه برسه

بعضی چیزا را باید مجهول رها کرد.


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۳/٢ ٢:٠۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§