از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دوره ارزانیست:

دل ربودن ارزان...

دل شکستن ارزان...

دوستی ارزان است...

دشمنیها ارزان!

چه شرافت ارزان...

تن عریان ارزان!

آبرو قیمت یک تکه نان

و دروغ ازهمه چیزارزانتر....

قیمت عشق چقدرکم شده است...

کمترازآب روان!

وچه تخفیف بزرگی خورده قیمت هرانسان !!!!!!!!!!!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٠/۸/۱٥ ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§