از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

خوشبختی ما در سه جمله است :

تجربه از دیروز

استفاده از امروز

امید به فردا

ولی ما با سه جمله ی دیگر زندگیمان را تباه می کنیم :

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/۳/٩ ۳:٠٢ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§