از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دلقکدلقکدلقک

شیطانموقع امتحانات حتی الکی نگاه کردن به دیوار سفیدم جذابیت خاص خودشو داره...شیطان

زبانزبانزبان


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۳/۱٠ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§