از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

 آن بخش از یک سیستم را که می توان با چکش خرد کرد، سخت افزار

و آن قست را که فقط می توان به آن فحش داد، نرم افزار می گویند. :)) 


†ɢα'§ : کامپیوتر به سبک شازده, fun
۱۳٩٢/۳/٢٤ ۱:۱٧ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§