از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

نیشخندچشمکنیشخندچشمکنیشخند

یکی به پسرش می گه می خواهم برات زن بگیرم. پسر میگه: نه .نمیخوام! میگه : دختر بیل گیتسه ! نمی خوای ؟ پسر لبخند میزنه و میگه : باشه! ...

بعد میره پیش بیل گیتس و می گه :دخترتو عروس نمیکنی؟ میگه: نه! میگه : پسر من معاون رییس جمهوره ها ! بیل گیتس لبخند می زنه و میگه :باشه!

بعد میره پیش رییس جمهور میگه : معاون نمی خوای ! میگه: نه ! میگه : اگه داماد بیل گیتس باشه چطور ؟! رییس جمهور لبخند می زنه و میگه :باشه

چشمکنیشخندچشمکنیشخندچشمک


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/٤/٧ ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§