از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

گفت : خیلی گند اخلاقی تازه لج بازو لوسم هستی...

گفتم : برو یکیا پیدا کن که خوش اخلاق باشه...

گفت : بازنده

گفتم :بله؟

گفت : ما همین اخلاق گند و لوس و لجباز شما را دوست داریم!!!


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/٤/٢٠ ٥:٢۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§