از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

همه خودهای انسان از خودپرستی است.

تا خداپرست نشوی به جایی نمی رسی.


†ɢα'§ : شیخ رجبعلی خیاط
۱۳٩٢/٤/٢٩ ۱:۳۸ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§