از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه
این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى
این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر


†ɢα'§ : امیر خان نوشت
۱۳٩٢/٥/٧ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ |- -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§