از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

از لغــزش جــوانمــردان درگــذریــد ، زیــرا جــوانمــردی نــمی لغــزد جــز آنکــه دســت خــدا او را بلنــد مــرتبــه مــی ســازد .


†ɢα'§ : نهج البلاغه, امیر خان نوشت
۱۳٩٢/٥/۱٧ ٢:٠٠ ‎ب.ظ |- -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§