از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

این موضوعی است که شاید آن را یکبار روی پوستر بزرگداشت شهدا یا روی پلاکاردمان و یا روی عکس تکه ای از استخوان،یک بند انگشت و لباس آغشته به خون و خاک یک بسیجی دیده و خوانده باشیم و شاید بارها از خودمان پرسیده باشیم که آیا راستی کاری کرده ایم که جبران شهید نشدنمان را بکند و یا مارا مدیون شهدا نکندو یا کاری نکرده باشیم که شهیدان را ازخودمان ناراضی کرده باشیم؟ حالا ما بعد از شهدا چه کار کردیم؟


بعداز شهدا براستی در حقشان کوتاهی کرده ایم چراکه به تمام معنا راه آنها را ادامه نداده ایم

خدانکندکه در فردای قیامت روسیاه شهداباشیم...


†ɢα'§ : به یاد شهدا
۱۳٩٠/٩/۱٠ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§