از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد
بلاگردان جان و تن دعال مستمندان است
که بیند خیر از آن خرمن، که ننگ از خوشه چین دارد


†ɢα'§ : امیر خان نوشت
۱۳٩٢/٦/۱٠ ٢:۱٠ ‎ب.ظ |- -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§