از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

بعضی گمان می‌کنند که ما از ترک معصیت عبور کرده‌ایم، غافلند از اینکه معصیت، اختصاص به کبائر معروفه ندارد بلکه اصرار بر صغائر هم کبیره است.


†ɢα'§ : ایت الله بهجت
۱۳٩٢/۸/٢٤ ٢:۳٩ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§