از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﮊﯾﮏ ﻧﻤﯿﻨﻮﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ چرا ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴﻪ؟!

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﮐﻤﻪ ﺷﻮ ﺑﺰنید استاد!

ﺍﺳﺘﺎﺩ یه ﺩﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﮊﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ،

ﺑﻌﺪشم ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ از محیط دور شدم...


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/٩/٤ ۸:٢٠ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§