از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

دیگه کم کم باید  با پاییزم خداحافظی کنم ناراحت چند روز دیگه اون میره من میمونم و زمستون

دیگه برگای چنارا نمیشه دیدناراحت چون دیگه سر جاشون نیستن ناراحت همشون رو زمین زیر ی عالم برف قایم شدن کاش میدونستن من چقدر دوسشون دارم و چقدر دلم براشون تنگ میشه ...ناراحت

خداحافظ شب های دل انگیز پاییز...

و پیشاپیش به زمستان سلامی دوباره خواهم کرد ...لبخند

درسته فصل سردیه ولی من به گرمی ازش استقبال میکنم که با سرمای اون خنثی شه و ی وقت خدایی نکرده منجمد نشم...

هوراهووووووووووووووووووووووووووووورا زمستون هورا

Cover photo

زمستون فقط جون میده واسه اینکه از صبح تا ظهر با دوستات بری برف بازی کنی ناهار م کنار شومینه در حالی که داری از سرما لرز میزنی از پشت شیشه به بارش برف نگاه  کنی و با ی حالت نگران  از اینکه نکنه هوا افتاب شه ادم برفیت اب شه اش رشته بخوری و شباشم با خانواده بشینی دور هم همینجور که داری خاطره تعریف می کنی اهنگ زمستون افشین سنگچاپا هزار دفعه گوش کنی...

تو مثل من زمستونی نداری    که باشه لحظه ی چشم انتظاری...

بعد یهو مهدیه زنگ بزنه ...

چه کیفی دارد قرق شدن در نعمت های الهی....

لبخندزمستونتون شادلبخند

 


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٢/٩/٢٧ ٢:۱۱ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§