از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

وقتی از من دوری و بغض داریسبز

تو در یای اشک های نریخته ات غرق می شمناراحت

وقتی از من دوری و لبخند می زنیلبخند

شادی لبخند تو روی سر من می بارههورا

نه واسه اینکه من غرق نشمتعجب

واسه شادی همه ی عالم : نزار هیچ وقت طرح لبخند از رو لبات پاک بشه....


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٠/٩/۱٤ ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§