از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بیا موزید

نه چگونه ثروتمند شدن را

تا زمانی که بزرگ شدن

" قدر چیز ها را بدانند " نه قیمتشان را... "


†ɢα'§ : زندگی به سبک اسلام
۱۳٩٢/۱٠/٢٠ ٦:۳٢ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§