از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

صبح تو راه می خواستم از یه نفر آدرس بپرسم:

گفتم : ببخشید... گفت : خواهش می کنم؛ رفت...خنثی


†ɢα'§ : fun
۱۳٩٢/۱٠/٢٠ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§