از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است ! فاتحه ای بفرست ... شاید خدا گذشته ام را بیامرزد...
by : x-themes

قلبعشق یعنی سرمایه گزاری تخیل رو ی چهره ی خاص...قلب


†ɢα'§ : دست نوشت
۱۳٩٠/٩/۱٦ ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ |- شازده کوچولو -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§